Woonzorgorganisatie De Zorgboog is in 2017 op 'expeditie' gegaan. Om meer inzicht te krijgen in hoe het (woon)zorglandschap er in 2030 uitziet. Welke concepten worden gehanteerd? Wie betaalt dat? Welke rol speelt technologie? Wat wil de klant zelf? Begin 2018 is er in samenwerking met Bureauvijftig een proef gestart met GuestCompass in de Moeraseik. Een locatie van de Zorgboog in Helmond met 44 ruime woningen.

Achtergrond

Voor Moeraseik geldt wat voor alle zorglocaties in Nederland geldt: het tekort aan personeel is groeiende. Om toch prettig oud te worden kan het omarmen van technologie helpend zijn en is het noodzakelijk dat senioren met en voor elkaar zorgen voor een fijne en veilige leefomgeving. De Zorgboog ziet het als haar taak (het ontstaan van) de gewenste ‘gemeenschap’ te faciliteren op basis van het CCV-model (contact, comfort en veiligheid).

ZorgCompass

GuestCompass en De Zorgboog willen onderzoeken of het mogelijk is de cohesie tussen de bewoners onderling en tussen bewoners en organisatie te versterken door middel van het inzetten van een digitaal platform. Na een start bij de Moeraseik is de proef uitgebreid naar twee andere locaties van de Zorgboog.

_zorgorganisatie de Zorgboog

De Zorgboog is een organisatie voor verpleging, verzorging en wonen in de regio Helmond. Jong en oud kan bij De Zorgboog terecht voor o.a. prenatale zorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voeding- en dieetvoorlichting, wonen met zorg, revalidatie, verpleging, verzorging en terminale zorg. Bij De Zorgboog werken ongeveer 2.800 medewerkers en meer dan 1.000 vrijwilligers.

Voor meer informatie over het gebruik van een GuestCompass in de zorg kunt u contact opnemen met Rene Stamer. email: rene@guestcompass.nl

De Zorgboog

Actueel

post image
QR code gebruiken

Activeer de GuestCompass met een QR code en verminder het papiergebruik in het hotel. De camera van de telefoon kan de QR codes scannen. Probeer het zelf!

post image
80% minder email, telefoon en bezoek

Na enkele maanden was al duidelijk dat GuestCompass een niche bood met betrekking tot studentencommunicatie.  Na een week werd de test op twee locaties op de Prinsengracht ...

post image
KPN stopt met ISDN

Vanaf 1 september 2019 zal uw telefonie, alarm en/of fax niet meer functioneren indien u gebruik maakt van ISDN lijnen.